Приключения

Карлуково – Задънен дол, пещера Зиданка, пещера Задъненка, пещера Проходна, или скален манастир св. Марина

Групи от 4 – 6 – 8 човека

Екипировка: подсигурено осветление, въжета и сбруи, карабинера и друг инвентар

Програма – Спускане в Задънен дол около 12 м. с въжета

– парапет до пещера Задъненка, влизане около 150 метра

– парапет до пещера Зиданка, преминаване през нея около 400 м. и излизане през другия вход

– минаване до река Искър и връщане през манастира св. Марина, или през пещера Проходна

Температури : Външна – спрямо сезона

В пещерите – 11 градуса

Цялостно времетраене на обиколката 4-5 часа

Време за цялото организиране – 6-7 часа

Цени:     4 човека –  80 лв./човек

6 човека – 70 лв./човек

8 човека – 60 лв./човек

Професионално заснемане на снимки в цифров вид – 90 лв.

tn IMG 0393
Aperture: 74099370.67
Camera: II*
Iso: 100
Orientation: 1
« на 140 »

Експедиция до Градежнишка пещера (Рушовата)

Дължина 920 метра

група 4-6-8 човека

Екипировка: необходими са ботуши и осветление, които подсигуряваме, лични ръкавици и дрехи за проникване – по-стари, за частично каляне.

Температура в пещерата – 12 градуса постоянна, наличие на река, която се гази на няколко места, праг за изкачване около 7-8 метра, който се екипира с въже.

Краиви образувания, възможност за снимки. Времетраене на проникването; 3-4 часа

Времетраене на цялото организиране: 5-6 часа

Цена:

за 2 души – 100 лв./човек

за 4 човека – 75 лв./човек

за 6 човека  – 60 лв./човек

за 8 човека – 50 лв./човек

Професионално заснемане на снимки в цифров вид – 90 лв.