VIA FERRATA Ледницата

От скоро в този район се появи “Via Ferrata Ледницата”. Основната част на виаферата е изградена именно на тази скала – парапети, въжета, мостове, стълби. Всичко това са елементи от Viaferrata, но тя като цяло предствлява система от стоманени въжета, по която осигурявайки се (задължително!!! с екипировка, която може да се наеме на място или ако имате ваша собствена), преминавате по въжен мост над 30 метрова пропаст, захващайки се за парапети и стъпала има място за почивка на дървена площадка, изградена специално за тази цел в основата на едно дърво, след което се продължава по маршрута. Имате възможност де изберете няколко маршрута с различна степен на трудност.