Маршрут Планината „Драгоица“

Характерен е със защитената си местност „Гарванче“ и Местността „Окапците“, известна с интересния си ландшафт, биоразнообразие и студените си извори. ЗМ „Гарванче“ е с обща площ 65 хкт. Разположен е в предпланина Драгоица и е обявен за защитена местност със Заповед № РД 724/10.06.2003 г. /ДВ от 1969 г./.