Маршрут пещера “Пещта”

Намира се на разстояние 3 км на изток от с. Брестница, на същия рид. “Пещта” се намира в местността “Каменна могила”, в близко съседство с р. Вит, но много по-високо от нейното ниво. Зад най–високата част на рида, обраснал с гора има поляна, в единия край на която се намира входа на пещерата. Началото на пещерата започва с височина 10 м. и широчина 17 м. Навътре продължава в хоризонтална посока с дължина – 160 м. В дъното има отвор, който има изход над земята. В пещерата е светло. Подът е гладък, без разхвърляни камъни. Тя е лишена от сталактити и сталагмити. Лятно време пладнуват в нея овце.