Маршрут “Ледниците”

Това са две пропасти, разположени в непосредствена близост една до друга. Намрат се в западна посока от пещера “Съева дупка”. По-голямата пропаст се нарича “Голяма Ледница” и има елипсовиден отвор, дължината й от север на юг е 63 метра, а широчината й – 40 м. Източният бряг на ледника е с отвесни скали, високи 66 метра, а западният бряг е малко наклонен. По този склон има удобно място, по което може да се слезе до дъното на пропастта. Там температурите през цялата година са минусови и е ужасно студено. Винаги на дъното на пропастта има лед и от там произлиза и нейното име. Образувана е от тектонична пукнатина с 80 градусов наклон по билото на Леднишкия рид. Причината пък за задържането на леда и през най-горещите летни дни е, че слънчевите лъчи не могат да проникнат в дълбочина и дъното на пропастта винаги е в сянка. Студеният въздух, като по-тежък, не може да се издигне, остава в долната част на пропастта и всяка капка, паднала върху студените камъни, замръзва.