Маршрут Геопарк „Искър-Панега”

Началото на Геопарк “Искър–Панега” е край пътя София-Русе, малко преди град Луковит. От тук започва първият в България Крайречен ландшафтен парк “Панега”. Трасето следва долината на река Панега, приток на Искър. Реката води началото си от един от най-големите карстови извори у нас “Глава Панега”. В местността Котлен се намира най-ясно изразеният и впечатляващ стар меандър у нас, наричан от специалистите “старица”. Огромният амфитеатър на меандъра Котлен е толкова впечатляващ, че различните скални фигури са получили местни наименования: Корабът Радецки, Носът, Делвата, Резето, Въртопа.

Има поверие, че водата, растителността, формата и скалите на това място, създават особен жизнен биотоп и природни енергии, облекчаващи мигрена и нервни напрежения, особено целебни при езерцето Безброд. На скален откос по дървена платформа се преминава над реката и се навлиза в къс, но впечатляващ каньон. Тук се намира Панежката Темна дупка, с извор – неизследвана пещера, забулена в догадки. Изкачвате се на платото и следвайки пътеката, след няколко километра стигате до района на Карлуковския карстов комплекс.