Маршрут “Бездънен пчелин”

Тази пещера е отвесно разположена и е толкова дълбока, че с право носи своето име. До 1913 г. са правени безуспешни опити да се установи каква е дълбочината на тази бездна. Чешкият спелеолог Новак успява да достигне до 70 м и се отказва. Подобни безуспешни oпити са правени и от учители от околността. Пръв, който достига самото дъно, което отстои от повърхността на 137 м е Ненко Радев. След него в пещерата се спуска и Найден Братанов местен учител, който оставя на дъното венец и устава на читалището. Отворът е елипсовиден, с размери 25 на 40 м. Колкото повече се слиза надолу, толкова повече отвора се стеснява. След спускане на 107 м се достига до дъно, което е с дължина 45 м. По този наклон се стига до същинското хоризонтално дъно, над което се открива зала, висока до 35 м. Никаква вода не е намерена, но ясно се виждат отвори, през които е текла вода, която е влачила наноси. Ясно е, че произходът на водата е от близката повърхност. Намерени са скелети на животни. Районът около пещерата не е горист поради това, че теренът е карстов, а част от околните склонове са покрити с карни полета. “Бездънния пчелин” е творение на природата, което заслужава да бъде видяно.