Контакти

Райко Динов:
Телефон: +359 887 729 099

Венера Динова:
Телефон: +359 887 700 753
E-mail: info@odayata.com

България, с. Голяма Брестница, ул. Александър Стамболийски 81